Untitled

Mabuhay ang mga SINGLE!!

At mamatay ang may kasalanan kung bakit kami SINGLE! XD

And that’s how it goes.

And that’s how it goes.

Di bale nang siya ang bumitaw.
Basta alam mong wala kang pagkukulang.